Nästa månadsmöte är måndagen den 11 september 2017 klockan 13.00 i Ekebyhovskyrkans samlingssal. Vibeke Foltman från Seniorshopen visar höstens mode. Möjlighet finna att köpa klder.


För att se Stockholmsdistriktets program klicka här: SPF Stockholmsdistrikt
Begrepp olika boenden i Ekerö äldreomsorg: Klicka här: Sid 1 sid 2 sid 3.
Program för mars 2017  till september 2017 finns nu uppdaterade.
RESELYSTEN? SPF:s reseklubb. Samarbete med Reseskaparna.se


VÄLKOMMEN

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND (SPF) - Seniorer i tiden - verkar för Inflytande, Valfrihet och Livskvalitet för pensionärer.

SPF bildades 1939, har i dag ca 240.000 medlemmar och är organiserad i 28 distrikt med c:a 900 medlemsföreningar.

SPF Mälaröarna startade 1981 och har nu (20170101) ca 800 medlemmar. Föreningen erbjuder ett omfattande program med månadsmöten med underhållning och informationer, resor, studiebesök och utflykter, vandringar, bordtennis, dans, gymnastik, bridge,  vattengymnastik,  mm.

Alla medlemmar omfattas av en olycksfallsförsäkring vid föreningsmöten eller i samband med andra SPF-evenemang t.ex. utflykter eller då man arbetar med s.k. väntjänst inom SPF.

Vi ger två gånger per år ut ett häfte med program och aktiviteter samt aktuella och nyttiga informationer till medlemmarna. Du får tidningen Senioren - Organ för SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND (SPF) - 9 gånger per år.

Tre medlemmar är aktiva ledamöter i Kommunala Pensionärsrådet (KPR), där man påverkar och följer frågor som rör pensionärerna i kommunen.

Vi välkomnar dig till föreningen!

Information om aktiviteter finns att läsa om man klickar på rubrikerna till vänster.

SPF är medlem i Studieförbundet Vuxenskolan (SV) sedan 2007.  SV är en resurs för utbildning och utveckling. Flera av SPF Mälaröarnas aktiviteter sker i samarbete med SV.

Medlemsavgift för 2017: 240 kr. pg 505-1743
Hemsidan uppdaterad med program för  mars  2017 till sept 2017.

E-postadress: info@spf-malaroarna.se