Nästa månadsmöte är måndagen den 12 september 2016 klockan 13.00 i Ekebyhovskyrkans samlingssal. Författaren och Augustiprisvinnaren Kristena Sandberg berättar om hemmafrun Maj.
Ledig plats på vattengympa onsdagar kl 11.


För att se Stockholmsdistriktets program klicka här: SPF Stockholmsdistrikt
Begrepp olika boenden i Ekerö äldreomsorg: Klicka här: Sid 1 sid 2 sid 3.
Program för jan 2016 till sept 2016 finns nu uppdaterade..
RESELYSTEN? SPF:s reseklubb. Samarbete med Reseskaparna.se


VÄLKOMMEN

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND (SPF) - Seniorer i tiden - verkar för Inflytande, Valfrihet och Livskvalitet för pensionärer.

SPF bildades 1939, har i dag ca 240.000 medlemmar och är organiserad i 28 distrikt med c:a 900 medlemsföreningar.

SPF Mälaröarna startade 1981 och har nu (20150101) 760 medlemmar. Föreningen erbjuder ett omfattande program med månadsmöten med underhållning och informationer, resor, studiebesök och utflykter, vandringar, bordtennis, dans, gymnastik, teaterbesök, bridge,  vattengymnastik,  mm.

Alla medlemmar omfattas av en olycksfallsförsäkring vid föreningsmöten eller i samband med andra SPF-evenemang t.ex. utflykter eller då man arbetar med s.k. väntjänst inom SPF.

Vi ger två gånger per år ut ett häfte med program och aktiviteter samt aktuella och nyttiga informationer till medlemmarna. Du får tidningen Senioren - Organ för SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND (SPF) - 9 gånger per år.

Tre medlemmar är aktiva ledamöter i Kommunala Pensionärsrådet (KPR), där man påverkar och följer frågor som rör pensionärerna i kommunen.

Vi välkomnar dig till föreningen!

Information om aktiviteter finns att läsa om man klickar på rubrikerna till vänster.

SPF är medlem i Studieförbundet Vuxenskolan (SV) sedan 2007.  SV är en resurs för utbildning och utveckling. Flera av SPF Mälaröarnas aktiviteter sker i samarbete med SV.

Medlemsavgift för 2017: 240 kr.
Hemsidan uppdaterad med program för våren 2016  t.o.m. sept  2016.

E-postadress: info@spf-malaroarna.se